Rhenförbundet


Som en direkt följd av Napoleons seger vid Austerlitz bildades, på Napoleons initiativ, den 16 juli 1806 Rhenförbundet. De förbundna utträdde ur Tysk–romerska riket och ingick en militärallians med Frankrike. I enlighet med ett bestämt krav från Napoleon nedlade kejsar Frans den gamla imperiekronan. Detta markerade slutet på det tusen år gamla, heliga tysk-romerska riket, som strax därpå upphörde att existera. I Rhenförbundet ingick 16 stater med 7,5 miljoner invånare. Napoleon var Rhenförbundets egentliga fadder, han fick status som protektor, och som vederlag förband sig förbundet att deltaga i alla krig som Frankrike förde.