Tredje riket

Lägg till bokmärke | Tipsa en kompis
Åren som formade (1889 - 1918) | Kampåren (1919 - 1924) | Väntans år (1924 - 1931) | Möjlighetens månader (oktober 1931 - 30 januari 1933)
Revolution efter makttillträdet | Skenfreden (1933 - 1937) | Diktatorn | Från Wien till Prag (1938)
Hitlers krig (1939) | Seger utan avgörande (1939 - 1940) | "Världen kommer att hålla andan" (1940 - 1941) | Det ofullbordade imperiet (1941 - 1943) | Juli - juli (1943 - 1944) | Kejsaren utan kläder
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Adolf Hitler

Adolf Hitler som liten

Partiledaren

Åren som formade (1889 - 1918)

Adolf Hitler föddes klockan halv sju på aftonen den 20 april 1889 i Gasthaus zum Pommer, ett värdshus i den lilla staden Braunau vid floden Inn.

Den blivande rikskanslerns farfar, Johann Georg Hiedler, inledde ett förhållande med en tös från Strones, Maria Anna Schicklgruber, som han gifte sig med i Döllersheim i maj 1842.

1837 hade Maria fött ett utomäktenskapligt barn som hade döpts till Alois. Det uppgavs att Johann Georg Hiedler var far till barnet. Men fast Johann gifte sig med Maria 1842 brydde han sig aldrig om att adoptera sonen, som fick lov att gå under sin mors flicknamn och som uppfostrades i Spital av sin farbror Johann Nepomuk Hiedlers.

1876 vidtog Johann Nepomuk åtgärder för att legitimera ynglingen. Han uppsökte prästen i Döllersheim och övertalade honom att stryka ordet “oäkta” i dopboken och där införa en av tre vittnen bekräftad uppgift att hans bror hade påtagit sig faderskapet för barnet Alois. Detta är nu inte någon full bevisning, och troligen kommer man aldrig att få veta vem Adolf Hitlers farfar i verkligheten var. Det har påståtts att han skulle ha varit jude.

Alois Hitler, Adolf Hitlers far.

1877, tolv år innan Adolf föddes, kallade sig Alois själv Hitler och hans son var aldrig känd som annat än Adolf Hitler.

Alois lämnade sin farbrors hem vid tretton års ålder för att bli skomakarlärling i Wien. Men han blev aldrig hantverkare utan gick artonårig in i kejserlig tulltjänst. Från 1855 till 1895 tjänstgjorde Alois som tulltjänsteman i Braunau och andra städer i Oberösterreich.

1864 gifte han sig med Anna GlasI. De fick inga barn och sedan de skilts dog Alois’ hustru 1883. En månad därefter gifte sig Alois med en ung hotelltjänsteflicka, Franziska Matzelberger, som redan hade fött honom en son utanför äktenskapet och nu födde en dotter, Angela, tre månader efter bröllopet. Alois hade inte bättre tur med sitt andra äktenskap. Inom ett år efter sin dotters födelse dog Franziska i tuberkulos.

Den här gången dröjde han ett halvår innan han gifte om sig. Hans tredje hustru, Klara Pölzl, som var tjugotre år yngre än han, kom från byn Spital varifrån familjen Hitler härstammade. Klara var själv barnbarn till Johann Nepomuk Hiedler, i vars hem Alois hade vistats som barn. Hon hade också bott tillsammans med Alois och hans första hustru en tid i Braunau. En biskopsdispens måste anskaffas för ett sådant äktenskap eftersom de var sysslingar, men till sist kunde Alois Hitler, den 7 januari 1885, gifta sig med sin tredje hustru.

Adolf var tredje barnet i Alois Hitlers tredje äktenskap. Gustav och Ida dog vid späd ålder och hans yngre bror Eduard sexårig. Endast hans yngre syster Paula nådde vuxen ålder. Men så fanns också de två barnen i det andra äktenskapet med Franziska, Adolf Hitlers halvbror Alois och hans halvsyster Angela. Angela var den enda släkting som Hitler upprätthöll någon vänskapsförbindelse med och det var hennes dotter Geli Raubal han senare kom att förälska sig i.

När Adolf föddes var hans far över femtio och hans mor under trettio.

Han flyttade inte tillbaka till sin födelsebygd när han lämnade tjänsten 1895. I stället stannade han kvar i Oberösterreich. Från Passau flyttade familjen för en kort tid till Hafeld am Traun und Lambach innan den slog sig ned i Leonding, en by strax utanför Linz. Här tillbragte den pensionerade tulltjänstemannen sina återstående år.

Efter fem år i folkskola kom Adolf in i realskolan i Linz i september 1900. I början av 1903 dog Alois Hitler. Adolf lämnade realskolan i Linz 1904 eftersom hans betyg var så dåliga att han måste flytta över till en annan skola i Steyr, där han slutade sin skolgång vid sexton års ålder. Ett år dessförinnan, på pingstdagen 1904, hade han konfirmerats i romersk-katolska katedralen i Linz.

Klara Pölzl, Adolf Hitlers mor.

1905 sålde modern huset i Leonding. Hon flyttade in i en våning vid Humboldtstrasse i Linz. 1907 flyttade hon till Urfahr, en förstad till Linz. Hitler var fäst vid sin mor, men ändå hade hon föga makt över sin son som vägrade skaffa sig ett fast levebröd och de två närmaste åren frossade i drömmar om att bli konstnär eller arkitekt, fyllde sin skissbok med teckningar och utarbetade grandiosa planer för ett ombygge av Linz. Hans enda vän var August Kubizek. August lyssnade ivrigt till de planer och drömmar Hitler gav luft åt. De gick tillsammans på teatern, där Hitler fick en passion livet ut för Wagners operor. Wagnersk romantik och drömmar om egna framgångar som konstnär och Kubizeks som musiker fyllde honom.

Ett besök i Wien i maj och juni 1906 fyllde honom med hänryckning. Stadens storartade byggnadsverk, dess konstmuseer och opera fick honom att låga. Återkommen till Linz var han mindre hågad än någonsin att skaffa sig ett arbete. Hans önskan gick nu ut på att resa tillbaka till Wien och komma in vid Konstakademin. Hösten 1907 gav han sig iväg till Wien. Hans första försök i oktober 1907 blev inte någon framgång. Hitler kom inte in på Konstakademin. Resultatet kom, säger Hitler själv i Mein Kampf, som en bitter chock. Hitler vägrade godta misslyckandet. Inte ens hans mors sjukdom — hon låg döende i cancer — förde honom tillbaka till Linz. Han kom tillbaka först efter hennes död, den 21 december 1907, i tid till begravningen och återvände i februari 1908 till Wien

Han hade rätt till en föräldralöshetspension och hade moderns besparingar att falla tillbaka på. Snart fick han sällskap av sin vän Kubizek. De två delade ett rum i andra våningen i ett hus vid Stumpergasse.

Bortsett från Kubizek levde Hitler en enstörings liv. En stor del av sin tid drömde och grubblade han bort. Hans stämningar växlade: tankspritt grubbleri bröts av utbrott av upphetsat tal. Han vandrade på gatorna och i parkerna och stirrade på byggnader eller också försvann han in i något bibliotek på jakt efter något nytt att brinna för. Ofta gick de två männen på Operan eller Burgtheater. Men medan Kubizek skötte sina studier var Hitler ur stånd till något disciplinerat eller systematiskt arbete. Han ritade litet, skrev mera och försökte också komponera ett musikdrama.

I juli 1908 lämnade Kubizek Wien och reste hem över sommaren. En månad senare reste Hitler på besök till sina två fastrar i Spital. När de två männen skildes åt tänkte de sig att de skulle mötas igen i Wien till hösten. Men när Kubizek kom tillbaka kunde han inte finna ett spår av sin vän.

I september sökte Hitler åter inträde vid Konstakademin. Den gången fick han inte ens pröva in. Rektorn rådde honom att söka till Arkitekturskolan men där kom han inte in för att han inte hade något avgångsbetyg från skolan i Steyr. Kanske var det hans sårade stolthet som kom honom att undvika Kubizek. Vad nu skälet var så valde han att för de närmaste fem åren begrava sig i obemärkthet.

 

Kampåren (1919 - 1924)

Väntans år (1924 - 1931)

Möjlighetens månader (oktober 1931 - 30 januari 1933)

Revolution efter makttillträdet

Skenfreden (1933 - 1937)

Diktatorn

Från Wien till Prag (1938)

Hitlers krig (1939)

Seger utan avgörande (1939 - 1940)

"Världen kommer att hålla andan" (1940 - 1941)

Det ofullbordade imperiet (1941 - 1943)

Juli - juli (1943 - 1944)

Kejsaren utan kläder

 

Story Title

 

Capsule Story

Capsule Story

Capsule Story

Capsule Story

Capsule Story

Capsule Story

Om oss | Site Map | Kontakta oss | ©2005 Tredje riket